Merhaba ben

Aslıhan Şen Çetintaş

14 Mayıs 1982, Mersin doğumluyum.

EĞİTİM DURUMU

2006-2009: (Yüksek Lisans) Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma
Terapistliği Anabilim Dalı, Eskişehir
2001-2005: (Lisans) Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Zihin
Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Eskişehir

MESLEKİ DENEYİM

2014 – Devam Ediyor: Koru Dil ve Konuşma Merkezi, Kurucu, Uzman Dil ve Konuşma
Terapisti, Ankara
2011 – 2014: İlkemiz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Uzman Dil ve Konuşma
Terapisti, Ankara
2009 – 2011: Dil ve Konuşma Terapistliği, Galeria Kulak Burun Boğaz Merkezi, Uzman Dil ve Konuşma Terapisti, Adana
2007 – 2009: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Eskişehir
2005 – 2007: Yavuz Sultan Selim Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi, Özel EğitimÖğretmeni, Kütahya

STAJ VE GÖZLEMLER

West Virginia University, Speech and Audiology Department, ABD, Gözlem, Ekim 2009
West Virginia University Ruby Hospital, Speech Therapy Department, ABD. Yutma, Afazi ve Ses Terapisi- Gözlem, Ekim 2009
Health South Rehabilitation Center, ABD. Afazi ve Yutma Terapisi- Gözlem Therapy Services, ABD. Dil ve Konuşma Terapisi-Gözlem, Ekim 2009 North Elementary Public School, ABD. Kekemelik, Sesletim Terapisi ve Otizmde Konuşma
Terapisi Skyview Elementary Public School, ABD, Ekim 2009Şişli Florance Nightingale Hastanesi, İstanbul. Yutma Terapisi, Gözlem, Temmuz 2009 
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi, KBB ABD, Ses Bozuklukları-Gözlem,Ağustos 2009 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ABD, Afazi Stajı, Mart-Haziran 2009 
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Cerrahi ABD, Yarık Dudak Damak,
Staj, Mayıs 2008 
Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Staj, Eylül 2007
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ses Bozuklukları Stajı, Eylül 2005

KATILINAN BİLİMSEL ETKİNLİKLER
(KONGRE, KURS, SEMİNER VE ÇALIŞTAYLAR)

10. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Medipol Üniversitesi, İstanbul, 2019
Treatment of Pediatric Motor Speech Disorders: Childhood Apraxia of Speech, Prof. Dr. Edythe A. Strand, İstanbul, 2019
Introduction to Prompt Technique (Prompt Tekniği), PROMPT Institute – Karin
Brinkman, Ankara, 2018
The Hanen Program ‘More Than Words’ Kursu, İstanbul, 2014
7. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, İzmit, 2013
DIR. Floortime 1. Düzey Kursu, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2013
Ulusal Yutma Bozuklukları Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 2012
6. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2011
Dudak Damak Yarıklığı ve Kraniofasiyal Anomaliler: Konuşma ve Rezonansa Etkisi. Prof.
Dr. Ann W. Kummer, Anadolu Üniversitesi, 2010
5. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İzmir, 2009
12. Uluslararası Klinik Fonetik ve Dilbilim Birliği Kongresi (ICPLA) İstanbul, 2008
2. Uluslararası Özel Eğitim Konferansı (ICOSE)- Muğla, 2008
Kognitif 5. Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı, Muğla, 2008

Ses Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 8. Multidisipliner Toplantısı,
Profesyonel Ses Derneği, Ankara, 2008
Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi, Eğitim Semineri, Ph.D, CCC-SLP Melda
KÜNDÜK (Lousiana University, USA), Anadolu Üniversitesi, 2007
PECS (Picture Exchange Communication System), Prof. Dr. Gönül KIRCAALİ İFTAR,
Anadolu Üniversitesi, 2007
Problem Davranışlarla Etkili Başetme Yolları, Prof.Dr. Annemieke Golly (University of
Oregon), Seminer, Anadolu Üniversitesi, 2007
CALD-2: Afazi Değerlendirme Testi, PACE Afazi Terapisi, Eğitim Semineri, Prof.
Dr.Audrey HOLLAND (University of Arizona), Prof. Dr. Alybn DAVIS (The University of
Massachusetts), Anadolu Üniversitesi, 2007
4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, İstanbul Yeditepe Üniversitesi, 2007
Ses Hastalıkarına Yaklaşım Kursu. Türk ORL Klinikleri, Mezuniyet Sonrası Sürekli Tıp
Eğitimi Kursları-II, Ankara, 2007
Ses Bozukluklarının Değerlendirilmesi ve Videostroboskopi Kullanımı, Yrd. Doç. Dr. İsmail
Koçak, 2006
Konuşmada Akıcılık Bozukluğu, Hızlı Konuşma, Kekemelik Değerlendirmesi ve Terapi
Yöntemleri. Prof.Dr. Kenneth O. St. LOUIS, 2006
Ses Bozuklukları ve Terapisi; Eğitim Semineri Ph.D, CCC-SLP Melda KÜNDÜK
(LousianaUniversity, USA), Anadolu Üniversitesi, 2006
CLS-Bilgisayarlı Akustik Analiz Uygulamaları, Yrd. Doç. Dr. İsmail KOÇAK, 2006

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLAR VE KİTAPLAR

Şen, A.; Dikmen, İ.; Eyilikeder, S.; Cangi, E.; Akyıldız, P.; Bilge, A.; Sat, Ş.,
Demographic Measures of Voice Patients’ 12th Congress of the International Clinical
Phonetics and Linguistics
Association, 25-28.06.2008 İstanbul. 232 (Poster Sunum)
Maviş, İ.; Şen, A.; Şanlı, N.
Oral Narrative Assessment of Cohesion Among Turkish Children
Congress of the International Special Education
18-21.06.2008 Marmaris, Muğla. Sözlü Sunum
Özel Eğitim Terimleri Sözlüğü
Maya Akademi Yayınları
Editör Bülbin Sucuoğlu
Özcebe, E, Şen Çetintaş A,

Serebral Palsili Çocukarda Dil Konuşma Özellikleri
www.sercev.org.tr

ÜYE OLUNAN DERNEKLER

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanları Derneği
Ses, Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği