Sıkça Sorulan Sorular

  • Çocuğum 3 yaşında ve yaşıtları gibi konuşamıyor, çok az sözcük (kelime) söylüyor ve henüz cümle kuramıyor. Bu durumda ne yapabilirim? Beklemeli miyim?

Normal dil gelişiminde 2 yaşında çocukların yaklaşık 50 sözcük söylemesini, 3 yaşına geldiğinde ise basit cümleler kurmasını bekliyoruz. Çocuğunuzda gecikmiş dil ve konuşma problemi olabilir. Bunun belirlenmesi için Uzman Dil ve Konuşma Terapistlerince standart dil gelişimi testleri ve değerlendirmeler yapılabilir.

 

 

  • 25 yaşındayım ve /s/, /z/ ve /r/ seslerini çıkarmakta zorlanıyorum. Pelteklik problemim için terapi almam gerekir mi? Bu yaş terapi almak için uygun mudur?

Bazı sesleri üretememe, yanlış çıkarma problemi Artikülasyon Bozukluğu olarak tanımlanır. Dil ve konuşma terapisinde kişinin çıkaramadığı, ya da yanlış çıkardığı sesler belirlenir ve terapide hatalı seslerin doğru üretimi çalışılır. Amaç kişinin spontan, günlük konuşmada hedef sesi ya da sesleri doğru sesletmesidir.

Artikülasyon terapisi bu yaş hatta daha ileriki yaşlar için uygundur.

 

 

  • 5 yaşındaki çocuğum yaklaşık 3 haftadır kekeliyor, bu durum kendi kendine geçer mi? Beklemeli miyim?

Akıcılık Bozuklukları şemsiye kavramının içinde yer alan kekemelik erken çocukluk döneminde ve genellikle 3- 5 yaşlarında görülür. Bu sorun bazen birdenbire, bazen de yavaş yavaş başlayıp artarak devam eder. Kendi kendine düzelip düzelmeyeceğini tahmin etmek mümkün değildir. Ancak bu dönemde ailenin davranışları kekemeliğin yoğunluğunu, çocuğun kekemeliğe karşı tutumlarını ve bu durumun kalıcı olup olmayacağını etkiler. Bu durumda uzman dil ve konuşma terapistlerine başvurulup doğru tutumlar ve terapi süreci ile ilgili görüşme yapmak gerekmektedir.

 

 

  • Çocuğum ilkokul birinci sınıfa gidiyor, okuma ve yazma çalışmalarına devam ediyor. Çıkaramadığı bazı sesleri okuma ve yazma sırasında da yanlış yazıyor ve okuyor. Bu durumda ne yapmalıyım?

Konuşma sesleri bozukluklarının ilkokul döneminde de devam etmesi çocukların akademik başarılarını olumsuz etkilemektedir. Çocuk yanlış ürettiği sesi yanlış okumakta ve yazmaktadır. Aynı zamanda konuşmasının anlaşılamaması ve normalden farklı olması özgüveninin azalmasına neden olmaktadır. Uzman dil ve konuşma terapistlerine başvurup çocuğa bu bozukluğa ilişkin terapi verilmelidir.

 

Annem 62 yaşında ve yaklaşık 4 ay önce inme geçirdi, sağ kolu ve bacağı felçli, konuşamıyor ve eskisi gibi bizi anlamadığını düşünüyorum. Afazili kişilerde dil ve konuşma terapisi etkili midir? Terapi almalı mıyız?

Beynin sol lobu konuşma için özelleşmiş bir bölge olup, bu bölgede meydana gelen lezyonlar ( kanama, hasar, travmalar) konuşma bozukluğuna neden olur. Lezyonun olduğu bölgeye göre anlama ve ifade becerileri ayrı ayrı ya da birlikte etkilenebilir.

Bu kişinin yaşam kalitesini ve duygu durumunu olumsuz etkiler. Krizin üzerinden geçen zaman, kişinin daha önceki entelektüel düzeyi, yaşı ve oluşan lezyonun büyüklüğü terapinin etkililiğini belirler. Dil ve konuşma becerilerinin artması kişinin çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilmesi için dil ve konuşma terapisi alması faydalı olacaktır.